Matrimonial, Parelles de fet, Successions, Arrendaments, Comunitats de propietaris, Indemnitzacions d’accidents, Reclamació de crèdits, Contractació, negociacions generals, bancàries, etc.

Judicis de faltes, Judicis ràpids, Trànsit, Denúncies, Querelles, Estafes, Insolvències punibles, etc.

Constitució de societats, modificació, fusió, escisió, preparació i assistència a juntes, impugnacions i acords. Tràmits en el registre mercantil, concursos de creditors, registres, etc.

Desenvolupaments urbanístics, plans parcials, reparcel·lacions, juntes de compensació, tramitació d’expedients i d’infraccions urbanístiques, expropiacions, gestió i valoració, etc.

Gestions davant Administració Pública en general, recursos administratius, administració local, autonòmica i estatal. Trànsit, Sanitat, Expedients administratius, Defensa dels consumidors, etc.

Dret civil

Reclamació de crèdits, negociacions bancàries, dret matrimonial, contractes, arrendament…

Dret penal

Judicis ràpids, violència de gènere, estafes, apropiacions, insolvències punibles, alcoholèmia, accidents…

Té cap problema?

Nosaltres li resolem!
Som experts en dret civil, administratiu, penal, urbanisme, etc.

El nostre Bufet d’advocats

Som un Bufet multidisciplinari que comprèn, per mitjà dels nostres professionals i amb l’amplitud però especialitat requerida, les árees de Dret Civil (matrimonial, parelles de fet, successions, arrendaments, comunitats de propietaris, indemnitzacions d’accidents, reclamació de crèdits, contractació, negociacions generals, bancàries…), Dret Immobiliari, Penal (judicis de faltes, judicis ràpids, trànsit, denúncies, querelles, estafes, insolvències punibles…), Mercantil (societats, concursos de creditors, registre mercantil…), Fiscal i Administratiu (contenciós administratiu, estrangeria, inversions estrangeres…)

L’equip jurídic integrant de la nostra empresa és el següent:

Philippe TRUJILLO AYMES
Advocat Director del Bufet Trujillo
Llicenciat per la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona l’any 1982.
Mónica LAREDO LORENZO
Advocada
Llicenciada en Dret per la Facultat de Dret de la Universitat de Ourense l’any 2000.
Neus GUERRERO VALL
Advocada
Llicenciada en Dret per la UNED a l'any 2008. Màster en Drets Humans, especialització en Protecció de Drets Fonamentals en l'any 2014. Experta en "Compliance" per la UNIR en l'any 2016.

  • Disposem de personal i de professionals nadius amb domini del francès, l’anglès, l’alemany, el rus i, òbviament, el castellà i el català.
  • Oferim un servei permanent, personalitzat i competitiu.
  • Eficàcia, claredat, rapidesa i confidencialitat en la defensa dels interessos que ens són confiats, són característiques bàsiques de la nostra actuació professional.
  • Els nostres clients són l’actiu més preuat de la nostra organització.
  • La seva confiança i el seu respecte constitueixen la recompensa a la nostra tasca duta a terme observant en tot moment de manera estricta les normes deontológiques de la nostra professió.

A més a més, per tal d’oferir les màximes garanties, seguretat i rendibilitat en les inversions dels nostres clients, disposem d’una important àrea immobiliària amb cartera pròpia en permanent evolució que desenvolupem en col·laboració amb les entitats financeres més importants, a través de la societat GESTIOFINCAS CATALUNYA, S.A. (www.gestiofincas.com ), empresa immobiliària que pertany a la nostra firma.

Bufete Trujillo

DIRECCIÓ: Rambla de Jaume I, 36 – Bajos
43850 CAMBRILS (TARRAGONA)
MAIL: advocats@bufetetrujillo.com
Tel: 977 368 081
Fax: 977 363 891
Horari: de dilluns a divendres de 9:00-13:00h | 15:00-19:00h